Skúšobná prevádzka
Odborné linky background arrow

Organizácie / Inštitúcie
Slovenská lekárnická komora www.slek.sk Dr. Ondrej Sukeľ / prezident
Literárne zdroje / Edukácia / Aktuality
EDUFARM s.r.o. www.edufarm.sk Dr. Ondrej Sukeľ / prezident
Lekárnické listy s.r.o. www.lekarnickelisty.sk Mgr. Peter Krajčovič / redaktor
Portál Lekárnici www.lekarnici.sk Dr. Ondrej Sukeľ / prezident