Skúšobná prevádzka
Slovenská lekárnická komora background arrow

projekt Magistraliter

Nová Rožnavská 3, 831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
PharmDr. Margaréta Šubová, PhD.   /   správca
margareta.subova@gmail.com
tel.:   +421 902 416 418
stránkové hodiny v pracovné dni:    8:00 - 15:00 hod.