Skúšobná prevádzka
Slovenská lekárnická komora background arrow

projekt Magistraliter

Nová Rožnavská 3, 831 04 Bratislava 3
Slovenská republika
PharmDr. Šubová Margaréta, PhD.   /   správca
margareta.subova@szu.sk
tel.:   +421 69 2029 486
stránkové hodiny v pracovné dni:    8:00 - 15:00 hod.