Skúšobná prevádzka
Jednotky background arrow

Názov
Gram (g)
Mililiter (ml)
Kvapka (k)