Skúšobná prevádzka
Magistraliter pre Lekárnikov background arrow

Táto internetová stránka obsahuje všetky informácie, týkajúce sa individuálne pripravovaných liekov (IPL). Jej cieľom je poskytnúť lekárom a lekárnikom všetky potrebné údaje pre predpisovanie, prípravu a použitie IPL v terapeutickej praxi. Lekárnikom má umožniť zhromaždiť potrebné údaje o farmaceutických surovinách a vytvoriť celoštátny zoznam používaných IPL vo forme národného receptára. Chceme spojiť vedomosti, nazhromaždené vekmi a opatrované v lokálnych, častokrát historických zbierkach lekárnických predpisov. Preto sme pridali aj možnosť zaregistrovať aj historické predpisy, ktoré sa už v dnešných podmienkach nedajú pripraviť. Chceme tieto predpisy zachovať pre budúce generácie lekárnikov.

Lekári si môžu vyhľadať potrebný predpis alebo sa inšpirovať niektorým z predpisov na vytvorenie nového receptu, nájdu tu zoznam receptúrnych skratiek alebo latinských čísloviek, potrebných pre udanie správneho množstva.

Pacientom ponúka tento portál ponúka možnosť vyhľadať si lekáreň vo svojom okolí, ktorá sa venuje príprave IPL a nechať si tam pripraviť svoj recept.

Prečo IPL?

Pôvodne boli všetky lieky pripravované v lekárni, kde ich pacient dostal. Príprava liekov bola najväčším lekárnickým umením a mnohé kvalitné a úspešné výrobky lekárnikov boli základom aj dnešných najväčších výrobcov liekov vo svete. S postupom farmaceutickej veľkovýroby príprava IPL v lekárňach klesala. Dnes sa mnohé slovenské lekárne jej príprave už nevenujú a aj lekári už nevedia pre pacienta takýto liek predpísať. V okolitých krajinách sa však napriek podobnej situácii lekárne venujú príprave IPL v oveľa väčšej miere. Radi by sme tento stav dosiahli aj u nás.

Aké sú dôvody pre používanie IPL v dnešnej terapeutickej praxi?

Napriek obrovskej ponuke hromadne vyrábaných liekov (HVL) existujú na predpis IPL dostatočné dôvody aj dnes:

  • - Potreba prekryť medzery v terapii
  • - Použitie špecifických terapeutických postupov
  • - Použitie terapeuticky zmysluplných kombinácií účinných látok
  • - Použite mimo povolených indikácií (off label)
  • - Ak nie je vhodný základ dostupný ako hotový výrobok
  • - Ak chýba medzi hotovými prípravkami potrebná koncentrácia účinnej látky
  • - Ak nie je dostupná potrebná veľkosť balenia
  • - Úspora nákladov (hlavne pri väčších baleniach) alebo výhodnejšia úhrada zdravotnou poisťovňou

Individuálne pripravovaný liek musí obsahovať určitý terapeutický koncept a dodržiavať určité základné zásady, ktoré okrem iného znamenajú aj požiadavku na minimálne kvalitatívne vlastnosti jednotlivých farmaceutických surovín, použitých na prípravu, dodržanie správneho technologického postupu prípravy, vhodnej adjustácie a označenia a správneho skladovania. Súčasťou zabezpečenia kvality je aj vedenie podrobnej dokumentácie od vstupnej kontroly farmaceutických surovín až po výdaj do rúk pacienta podľa zásad Správnej lekárenskej praxe. Rovnako je pre zabezpečenie kvality potrebné dodržiavať aj hygienické predpisy pre činnosť lekárne.

Pri niektorých druhoch terapie hrá dôležitú úlohu aj výber správneho vehikula alebo základu, ktorý bude tvoriť najväčšiu časť objemu zvolenej liekovej formy. Tento výber je prinajmenšom taký dôležitý ako voľba účinnej látky, pričom je potrebné poznať kompatibilitu, prípadne inkompatibilitu medzi nimi.

Magistraliter tím